TamamlayıcıCihaz İzleyici

public class CompanionDeviceTracker
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionDeviceTracker


Yardımcı cihazları tahsis etmek ve serbest bırakmak için bir sınıf

Özet

Genel yöntemler

ITestDevice allocateCompanionDevice ( ITestDevice device, DeviceSelectionOptions opt)

Seçim kriterlerine göre bir yardımcı cihaz tahsis edin.

void freeCompanionDevice ( ITestDevice device)

Yardımcı cihazı birincil cihaz tarafından tanımlandığı şekilde serbest bırakın

ITestDevice getCompanionDevice ( ITestDevice device)

Birincil cihaz tarafından tanımlandığı şekilde tahsis edilen yardımcı cihazı alın

static CompanionDeviceTracker getInstance ()

İzleyicinin tekil örneğini alır

Genel yöntemler

tahsisArkadaşAygıtı

public ITestDevice allocateCompanionDevice (ITestDevice device, 
                DeviceSelectionOptions opt)

Seçim kriterlerine göre bir yardımcı cihaz tahsis edin.

parametreler
device ITestDevice : birincil cihaz. eşlik eden cihazı tanımlamak için kullanılır

opt DeviceSelectionOptions : seçim kriterleri

İadeler
ITestDevice tahsis edilen cihaz veya mevcut değilse null

ücretsizArkadaşCihaz

public void freeCompanionDevice (ITestDevice device)

Yardımcı cihazı birincil cihaz tarafından tanımlandığı şekilde serbest bırakın

parametreler
device ITestDevice : karşılık gelen yardımcı cihazının serbest bırakılması gereken birincil cihaz

atar
IllegalStateException eşlik eden cihazlar yoksa

GetCompanionDevice

public ITestDevice getCompanionDevice (ITestDevice device)

Birincil cihaz tarafından tanımlandığı şekilde tahsis edilen yardımcı cihazı alın

parametreler
device ITestDevice : eşlik eden cihazın tahsis edildiği birincil cihaz

İadeler
ITestDevice eşlik eden cihaz veya bulunmazsa null

getInstance

public static CompanionDeviceTracker getInstance ()

İzleyicinin tekil örneğini alır

İadeler
CompanionDeviceTracker