Narzędzie do śledzenia urządzeń towarzyszących

public class CompanionDeviceTracker
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionDeviceTracker


Klasa służąca do przydzielania i zwalniania urządzeń towarzyszących

Streszczenie

Metody publiczne

ITestDevice allocateCompanionDevice ( ITestDevice device, DeviceSelectionOptions opt)

Przydziel urządzenie towarzyszące na podstawie kryteriów wyboru.

void freeCompanionDevice ( ITestDevice device)

Uwolnij urządzenie towarzyszące zidentyfikowane przez urządzenie główne

ITestDevice getCompanionDevice ( ITestDevice device)

Pobierz przydzielone urządzenie towarzyszące zidentyfikowane przez urządzenie główne

static CompanionDeviceTracker getInstance ()

Pobiera pojedynczą instancję modułu śledzącego

Metody publiczne

przydziel urządzenie towarzyszące

public ITestDevice allocateCompanionDevice (ITestDevice device, 
                DeviceSelectionOptions opt)

Przydziel urządzenie towarzyszące na podstawie kryteriów wyboru.

Parametry
device ITestDevice : urządzenie podstawowe. używany do identyfikacji urządzenia towarzyszącego

opt DeviceSelectionOptions : kryteria wyboru

Zwroty
ITestDevice przydzielone urządzenie lub null , jeśli żadne nie jest dostępne

bezpłatne urządzenie towarzyszące

public void freeCompanionDevice (ITestDevice device)

Uwolnij urządzenie towarzyszące zidentyfikowane przez urządzenie główne

Parametry
device ITestDevice : urządzenie główne, którego odpowiednie urządzenie towarzyszące powinno zostać zwolnione

Rzuca
IllegalStateException jeśli nie ma urządzeń towarzyszących

pobierz urządzenie towarzyszące

public ITestDevice getCompanionDevice (ITestDevice device)

Pobierz przydzielone urządzenie towarzyszące zidentyfikowane przez urządzenie główne

Parametry
device ITestDevice : urządzenie podstawowe, do którego przydzielone jest urządzenie towarzyszące

Zwroty
ITestDevice urządzenie towarzyszące lub null , jeśli nie zostanie znalezione

uzyskac instancje

public static CompanionDeviceTracker getInstance ()

Pobiera pojedynczą instancję modułu śledzącego

Zwroty
CompanionDeviceTracker