CompanionAwarePreparer

public abstract class CompanionAwarePreparer
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionAwarePreparer


ITargetPreparer , który hermetyzuje logikę uzyskiwania już przydzielonego urządzenia towarzyszącego.

Uwaga: należy tego używać w połączeniu z CompanionAllocator .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CompanionAwarePreparer ()

Metody chronione

ITestDevice getCompanion ( ITestDevice primary)

Pobiera instancję ITestDevice urządzenia towarzyszącego przydzielonego do podstawowego ITestDevice

Konstruktorzy publiczni

CompanionAwarePreparer

public CompanionAwarePreparer ()

Metody chronione

getCompanion

protected ITestDevice getCompanion (ITestDevice primary)

Pobiera instancję ITestDevice urządzenia towarzyszącego przydzielonego do podstawowego ITestDevice

Zwroty
ITestDevice przydzielona instancja ITestDevice urządzenia towarzyszącego

Rzuca
TargetSetupError jeśli do urządzenia podstawowego nie przydzielono żadnego urządzenia towarzyszącego