Pomocnik użytkownika

public final class UserHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.UserHelper,


Podsumowanie

Fieldsem

public static final String RUN_TESTS_AS_USER_KEY

Właściwość systemowa wskazująca, który użytkownik Androida uruchamia test.

Metody publiczne

static int createUser(ITestDevice device, boolean reuseTestUser)
static int getRunTestsAsUser(TestInformation testInfo)

Pobiera z właściwości RUN_TESTS_AS_USER_KEY identyfikator użytkownika na potrzeby testów.

Fieldsem

RUN_TESTS_AS_USER_KEY

public static final String RUN_TESTS_AS_USER_KEY

Właściwość systemowa wskazująca, który użytkownik Androida uruchamia test.

Metody publiczne

utwórzUżytkownik

public static int createUser (ITestDevice device, 
                boolean reuseTestUser)

Parametry
device ITestDevice

reuseTestUser boolean

Zwroty
int

Rzuty
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

getRunTestsAsUser

public static int getRunTestsAsUser (TestInformation testInfo)

Pobiera z właściwości RUN_TESTS_AS_USER_KEY identyfikator użytkownika na potrzeby testów.

Jeśli właściwość nie jest ustawiona lub jest nieprawidłowa, zwraca bieżącego użytkownika.

Parametry
testInfo TestInformation

Zwroty
int

Rzuty
DeviceNotAvailableException