Czyszczenie użytkownika

public class UserCleaner
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.UserCleaner


ITargetPreparer , który usuwa dodatkowych użytkowników po porzuceniu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

UserCleaner ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

Czyszczenie użytkownika

public UserCleaner ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException