TearDownPassThroughHazırlayıcı

public class TearDownPassThroughPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TearDownPassThroughPreparer


Bir yapılandırmaya nesne olarak dahil edilen hazırlayıcılarda tearDown çalıştırılmasına izin verir.

Bir hazırlayıcı, bir yapılandırmaya ITargetPreparer yerine bir nesne olarak dahil edildiğinde, bunun tearDown'u çağrılmayacaktır. Bu hazırlayıcıdan atıfta bulunulması, onun TearDown olarak adlandırılacağından emin olacaktır.

Özet

kamu inşaatçılar

TearDownPassThroughPreparer ()

Genel yöntemler

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

kamu inşaatçılar

TearDownPassThroughHazırlayıcı

public TearDownPassThroughPreparer ()

Genel yöntemler

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

parametreler
configuration IConfiguration

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

parametreler
testInfo TestInformation

sökmek

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

parametreler
testInfo TestInformation

e Throwable

Atar
DeviceNotAvailableException