SwitchUserTargetPreparer

public class SwitchUserTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.SwitchUserTargetPreparer


ITargetPreparer , który przełącza do określonego rodzaju użytkownika w setUp. Domyślnie pozostaje on w bieżącym użytkowniku i nie jest wykonywane żadne przełączanie.

Próbuje przywrócić stan użytkownika urządzenia, przełączając się z powrotem do bieżącego użytkownika sprzed wykonania.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

SwitchUserTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

SwitchUserTargetPreparer

public SwitchUserTargetPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuca
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Parametry
testInformation TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException