Konfiguracja StopServices

public class StopServicesSetup
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.StopServicesSetup


ITargetPreparer , który zatrzymuje usługi na urządzeniu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

StopServicesSetup ()

Metody publiczne

void addService (String service)

Dodaje usługę do listy usług.

void setStopFramework (boolean stopFramework)

Określ, czy zatrzymać platformę.

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

Konfiguracja StopServices

public StopServicesSetup ()

Metody publiczne

dodaj usługę

public void addService (String service)

Dodaje usługę do listy usług.

Parametry
service String

ustawStopFramework

public void setStopFramework (boolean stopFramework)

Określ, czy zatrzymać platformę.

Parametry
stopFramework boolean

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
DeviceNotAvailableException

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Parametry
testInformation TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException