SemaphoreTokenTargetPreparer

public class SemaphoreTokenTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.SemaphoreTokenTargetPreparer


Jest to moduł przygotowujący używany do użycia tokena do serializacji wykonania testu na hoście będącym dostawcą wymiany. tylko token nabycia urządzenia będzie mógł rozpocząć test. Inni będą czekać, aż zostanie wydany. Nie można tego użyć tylko wtedy, gdy masz jeden test w handlu i korzystasz z współdzielonych zasobów. Upewnij się, że na hoście działa tylko jeden test z różnymi urządzeniami DUT. Użytkownik musi dodać --semaphore-token:no-disable w pliku poleceń.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

SemaphoreTokenTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

SemaphoreTokenTargetPreparer

public SemaphoreTokenTargetPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException