RecoveryLogPreparer

public class RecoveryLogPreparer
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RecoveryLogPreparer


Kurtarma işleminden önce günlükleri toplamak için kullanılan bir hedef hazırlayıcı.

Özet

Kamu inşaatçıları

RecoveryLogPreparer ()

Genel yöntemler

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

ITestLogger örneğini enjekte eder

void setUp ( TestInformation testInformation)

Korumalı yöntemler

void rebootDevice ( TestInformation testInformation)

Kamu inşaatçıları

RecoveryLogPreparer

public RecoveryLogPreparer ()

Genel yöntemler

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

ITestLogger örneğini enjekte eder

Parametreler
testLogger ITestLogger

kurmak

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametreler
testInformation TestInformation

Atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Korumalı yöntemler

Cihazı yeniden başlat

protected void rebootDevice (TestInformation testInformation)

Parametreler
testInformation TestInformation

Atar
DeviceNotAvailableException