IFlashingKaynaklarAlıcı

public interface IFlashingResourcesRetriever

com.android.tradefed.targetprep.IFlashingResourcesRetriever


Bir cihazı flaş etmek için gereken yardımcı görüntü dosyalarını almak için arayüz.

Özet

Genel yöntemler

abstract File retrieveFile (String imageName, String version)

Verilen ad ve sürümle görüntü dosyasını döndürür

Genel yöntemler

geri almaDosyası

public abstract File retrieveFile (String imageName, 
                String version)

Verilen ad ve sürümle görüntü dosyasını döndürür

parametreler
imageName String : görüntünün adı (yani radyo)

version String : döndürülecek dosyanın sürümü

İadeler
File geçici bir yerel görüntü ERROR(/File)

atar
TargetSetupError dosya bulunamadıysa