Narzędzie FastbootCommandPreparer

public final class FastbootCommandPreparer
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.FastbootCommandPreparer


Narzędzie przygotowujące cel, które uruchamia fastboot i wysyła polecenia fastboot.

DO ZROBIENIA(b/122592575): Dodaj testy dla tego narzędzia przygotowującego.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

FastbootCommandPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

Narzędzie FastbootCommandPreparer

public FastbootCommandPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Parametry
testInformation TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException