Wycieraczka urządzenia

public class DeviceWiper
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceWiper


ITargetPreparer , który usuwa dane użytkownika

Streszczenie

Pola

protected boolean mUseErase

Konstruktorzy publiczni

DeviceWiper ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Pola

mUżyj funkcji Usuń

protected boolean mUseErase

Konstruktorzy publiczni

Wycieraczka urządzenia

public DeviceWiper ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError