UrządzenieStringPusher

public class DeviceStringPusher
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceStringPusher


Osoba przygotowująca cel, aby zapisać ciąg do pliku.

Jeśli plik już istnieje, po jego usunięciu przywróci się starą wersję.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceStringPusher ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

UrządzenieStringPusher

public DeviceStringPusher ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException