DeviceCleaner.PostCleanupAction

public static final enum DeviceCleaner.PostCleanupAction
extends Enum< DeviceCleaner.PostCleanupAction >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.targetprep.DeviceCleaner.PostCleanupAction >
com.android.tradefed.targetprep.DeviceCleaner.PostCleanupAction


Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

DeviceCleaner.PostCleanupAction NONE

brak działań związanych z czyszczeniem po

DeviceCleaner.PostCleanupAction SCREEN_OFF

wyłącza ekran po akcji czyszczenia

DeviceCleaner.PostCleanupAction SCREEN_OFF_AND_STOP

wyłącza ekran i zatrzymuje działanie po akcji czyszczenia

Metody publiczne

static DeviceCleaner.PostCleanupAction valueOf (String name)
static final PostCleanupAction[] values ()

Wartości wyliczeniowe

NIC

public static final DeviceCleaner.PostCleanupAction NONE

brak działań związanych z czyszczeniem po

WYŁACZONY EKRAN

public static final DeviceCleaner.PostCleanupAction SCREEN_OFF

wyłącza ekran po akcji czyszczenia

SCREEN_OFF_AND_STOP

public static final DeviceCleaner.PostCleanupAction SCREEN_OFF_AND_STOP

wyłącza ekran i zatrzymuje działanie po akcji czyszczenia

Metody publiczne

wartość

public static DeviceCleaner.PostCleanupAction valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
DeviceCleaner.PostCleanupAction

wartości

public static final PostCleanupAction[] values ()

Zwroty
PostCleanupAction[]