StatusCheckerResult.CheckStatus

public static final enum StatusCheckerResult.CheckStatus
extends Enum< StatusCheckerResult.CheckStatus >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.suite.checker.StatusCheckerResult.CheckStatus >
com.android.tradefed.suite.checker.StatusCheckerResult.CheckStatus


Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

StatusCheckerResult.CheckStatus FAILED

sprawdzenie stanu nie powiodło się.

StatusCheckerResult.CheckStatus SUCCESS

sprawdzenie stanu zakończyło się pomyślnie

Metody publiczne

static StatusCheckerResult.CheckStatus valueOf (String name)
static final CheckStatus[] values ()

Wartości wyliczeniowe

PRZEGRANY

public static final StatusCheckerResult.CheckStatus FAILED

sprawdzenie stanu nie powiodło się. Może być dostępny komunikat o błędzie (opcjonalnie).

POWODZENIE

public static final StatusCheckerResult.CheckStatus SUCCESS

sprawdzenie stanu zakończyło się pomyślnie

Metody publiczne

wartość

public static StatusCheckerResult.CheckStatus valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
StatusCheckerResult.CheckStatus

wartości

public static final CheckStatus[] values ()

Zwroty
CheckStatus[]