LeakedThreadStatusChecker

public class LeakedThreadStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.LeakedThreadStatusChecker


Bir modülün çalışan bir Konuyu sızdırmadığından emin olmak için durum denetleyicisi.

YAPILACAK: Beklenen iş parçacıklarını filtrelemeyi düşünün: ana çağrı ve arka plan iş parçacıkları ve yalnızca beklenmeyen iş parçacıklarının listesini döndürün.

Özet

Kamu inşaatçıları

LeakedThreadStatusChecker ()

Genel yöntemler

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Test modülünün yürütülmesinden sonra sistem durumunu kontrol edin.

Kamu inşaatçıları

LeakedThreadStatusChecker

public LeakedThreadStatusChecker ()

Genel yöntemler

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Test modülünün yürütülmesinden sonra sistem durumunu kontrol edin. Burada bir kontrol isteniyorsa alt sınıf bu yöntemi geçersiz kılmalıdır. Uygulama, durum kontrolünün başarılı veya başarısız olduğunu belirtmek için bir boolean değeri döndürmelidir.

Parametreler
device ITestDevice : Denetimlerin yürütüleceği ITestDevice .

İadeler
StatusCheckerResult sistem durumu kontrolünün sonucu

Atar
DeviceNotAvailableException