Wyciekły wątekStatusChecker

public class LeakedThreadStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.LeakedThreadStatusChecker


Sprawdzanie stanu, aby upewnić się, że moduł nie wycieka z działającego wątku.

DO ZROBIENIA: Rozważ przefiltrowanie oczekiwanych wątków: głównego wywołania i wątków w tle i zwróć tylko listę nieoczekiwanych wątków.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

LeakedThreadStatusChecker ()

Metody publiczne

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego.

Konstruktorzy publiczni

Wyciekły wątekStatusChecker

public LeakedThreadStatusChecker ()

Metody publiczne

po sprawdzeniu wykonania

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego. Podklasa powinna zastąpić tę metodę, jeśli pożądane jest tutaj sprawdzenie. Implementacja musi zwracać wartość boolean wskazującą, czy sprawdzenie stanu zakończyło się pomyślnie, czy nie.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , na którym mają zostać uruchomione kontrole.

Zwroty
StatusCheckerResult wynik sprawdzenia stanu systemu

Rzuca
DeviceNotAvailableException