UrządzenieStorageStatusChecker

public class DeviceStorageStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.DeviceStorageStatusChecker


Sprawdź, czy urządzenie ma wystarczającą ilość miejsca na dysku dla podanych partycji.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceStorageStatusChecker ()

Metody publiczne

StatusCheckerResult preExecutionCheck ( ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu przed wykonaniem modułu testowego.

Konstruktorzy publiczni

UrządzenieStorageStatusChecker

public DeviceStorageStatusChecker ()

Metody publiczne

Kontrola przed wykonaniem

public StatusCheckerResult preExecutionCheck (ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu przed wykonaniem modułu testowego. Podklasa powinna zastąpić tę metodę, jeśli pożądane jest tutaj sprawdzenie. Implementacja musi zwracać wartość boolean wskazującą, czy sprawdzenie stanu zakończyło się pomyślnie, czy nie.

Zdecydowanie zaleca się sprawdzenie stanu systemu po wykonaniu modułu, a tej metody można użyć w celu buforowania określonego stanu systemu przed wykonaniem modułu.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , na którym mają zostać uruchomione kontrole.

Zwroty
StatusCheckerResult wynik sprawdzenia stanu systemu

Rzuca
DeviceNotAvailableException