Serwer zarządzania urządzeniamiGrpcServer

public class DeviceManagementGrpcServer
extends DeviceManagementGrpc.DeviceManagementImplBase

Obiekt Java.lang.Object
com.proto.tradefed.device.DeviceManagementGrpc.DeviceManagementImplBase
com.android.tradefed.service.management.DeviceManagementGrpcServer


Serwer GRPC umożliwiający rezerwację urządzenia w Tradefed.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceManagementGrpcServer (int port, IDeviceManager deviceManager, ICommandScheduler scheduler)
DeviceManagementGrpcServer (ServerBuilder<?> serverBuilder, IDeviceManager deviceManager, ICommandScheduler scheduler)
DeviceManagementGrpcServer (Server server, IDeviceManager deviceManager, ICommandScheduler scheduler)

Metody publiczne

ITestDevice getDeviceFromReservation (String reservationId)
void getDevicesStatus (GetDevicesStatusRequest request, StreamObserver<GetDevicesStatusResponse> responseObserver)
static Integer getPort ()

Zwraca port używany przez serwer.

void releaseReservation (ReleaseReservationRequest request, StreamObserver<ReleaseReservationResponse> responseObserver)
void reserveDevice (ReserveDeviceRequest request, StreamObserver<ReserveDeviceResponse> responseObserver)
void shutdown ()

Zatrzymaj serwer grpc.

void start ()

Uruchom serwer grpc.

void stopLeasing (StopLeasingRequest request, StreamObserver<StopLeasingResponse> responseObserver)

Konstruktorzy publiczni

Serwer zarządzania urządzeniamiGrpcServer

public DeviceManagementGrpcServer (int port, 
        IDeviceManager deviceManager, 
        ICommandScheduler scheduler)

Parametry
port int

deviceManager IDeviceManager

scheduler ICommandScheduler

Serwer zarządzania urządzeniamiGrpcServer

public DeviceManagementGrpcServer (ServerBuilder<?> serverBuilder, 
        IDeviceManager deviceManager, 
        ICommandScheduler scheduler)

Parametry
serverBuilder ServerBuilder

deviceManager IDeviceManager

scheduler ICommandScheduler

Serwer zarządzania urządzeniamiGrpcServer

public DeviceManagementGrpcServer (Server server, 
        IDeviceManager deviceManager, 
        ICommandScheduler scheduler)

Parametry
server Server

deviceManager IDeviceManager

scheduler ICommandScheduler

Metody publiczne

pobierz urządzenie z rezerwacji

public ITestDevice getDeviceFromReservation (String reservationId)

Parametry
reservationId String

Zwroty
ITestDevice

pobierz stan urządzeń

public void getDevicesStatus (GetDevicesStatusRequest request, 
        StreamObserver<GetDevicesStatusResponse> responseObserver)

Parametry
request GetDevicesStatusRequest

responseObserver StreamObserver

pobierzPort

public static Integer getPort ()

Zwraca port używany przez serwer.

Zwroty
Integer

zwolnijRezerwację

public void releaseReservation (ReleaseReservationRequest request, 
        StreamObserver<ReleaseReservationResponse> responseObserver)

Parametry
request ReleaseReservationRequest

responseObserver StreamObserver

rezerwowe urządzenie

public void reserveDevice (ReserveDeviceRequest request, 
        StreamObserver<ReserveDeviceResponse> responseObserver)

Parametry
request ReserveDeviceRequest

responseObserver StreamObserver

zamknięcie

public void shutdown ()

Zatrzymaj serwer grpc.

początek

public void start ()

Uruchom serwer grpc.

przestańLeasing

public void stopLeasing (StopLeasingRequest request, 
        StreamObserver<StopLeasingResponse> responseObserver)

Parametry
request StopLeasingRequest

responseObserver StreamObserver