Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IRemoteS đã lên lịch

public interface IRemoteScheduledListenersFeature
implements IRemoteFeature

com.android.tradefed.service.internal.IRemoteSchedonedListariesFeature


Mở rộng IRemoteFeature để hỗ trợ truyền trong IScheduledInvocationListener s. Điều này chỉ được sử dụng với TradefedFeatureServer .

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract getListeners ()
abstract void setListeners ( listeners) setListeners ( listeners)

Phương pháp công khai

getListists

public abstract  getListeners ()

Lợi nhuận

setListists

public abstract void setListeners ( listeners)

Thông số
listeners