TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener

public static class TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener
extends Object implements ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener


Odgałęzienie IScheduledInvocationListener , które nic nie robi.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

StubScheduledInvocationListener ()

Metody publiczne

void invocationComplete ( IInvocationContext metadata, devicesStates) invocationComplete ( IInvocationContext metadata, devicesStates)

Wywołanie zwrotne po zakończeniu całego wywołania, łącznie ze wszystkimi zdarzeniami ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .

Konstruktorzy publiczni

StubScheduledInvocationListener

public StubScheduledInvocationListener ()

Metody publiczne

wywołanieUkończono

public void invocationComplete (IInvocationContext metadata, 
                 devicesStates)

Wywołanie zwrotne po zakończeniu całego wywołania, łącznie ze wszystkimi zdarzeniami ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .