AndroidTestOrchestratorRemoteTestRunner

public class AndroidTestOrchestratorRemoteTestRunner
extends RemoteAndroidTestRunner

Obiekt Java.lang.Object
com.android.ddmlib.testrunner.RemoteAndroidTestRunner
com.android.tradefed.result.ddmlib.AndroidTestOrchestratorRemoteTestRunner


Uruchamia oprzyrządowany test systemu Android przy użyciu polecenia adb i AndroidTestOrchestrator. Więcej szczegółów znajdziesz w dokumentacji AndroidX-Orchestrator

Streszczenie

Pola

public static final String ORCHESTRATOR_INSTRUMENTATION_PROXY_KEY

public static final String ORCHESTRATOR_TARGET_INSTRUMENTATION_KEY

Konstruktorzy publiczni

AndroidTestOrchestratorRemoteTestRunner (String packageName, String runName, IDevice device)

Metody publiczne

String getAmInstrumentCommand ()

Pola

ORCHESTRATOR_INSTRUMENTATION_PROXY_KEY

public static final String ORCHESTRATOR_INSTRUMENTATION_PROXY_KEY

ORCHESTRATOR_TARGET_INSTRUMENTATION_KEY

public static final String ORCHESTRATOR_TARGET_INSTRUMENTATION_KEY

Konstruktorzy publiczni

AndroidTestOrchestratorRemoteTestRunner

public AndroidTestOrchestratorRemoteTestRunner (String packageName, 
        String runName, 
        IDevice device)

Parametry
packageName String

runName String

device IDevice

Metody publiczne

polecenie getAmInstrument

public String getAmInstrumentCommand ()

Zwroty
String