Podsumowanie testu

public class TestSummary
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.result.TestSummary


Klasa reprezentująca podsumowanie testu. Udostępnia jedno pole na podsumowanie oraz magazyn klucz-wartość umożliwiający bardziej szczegółowe podsumowanie. Zapewnia również miejsce na identyfikację źródła podsumowania.

Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class TestSummary.TypedString

Konstruktorzy publiczni

TestSummary (String summaryUri)

Wygodny konstruktor, który przyjmuje ciąg znaków reprezentujący identyfikator URI

TestSummary ( TestSummary.TypedString summary)

Metody publiczne

void addKvEntry (String key, String value)
void addKvEntry (String key, TestSummary.TypedString value)
getKvEntries ()
String getSource ()
TestSummary.TypedString getSummary ()
void setSource (String source)

Ustaw źródło podsumowania, w przypadku gdy konsument chce zrealizować umowę z konkretnym producentem

void setSummary ( TestSummary.TypedString summary)
void setSummary (String summary)

Konstruktorzy publiczni

Podsumowanie testu

public TestSummary (String summaryUri)

Wygodny konstruktor, który przyjmuje ciąg znaków reprezentujący identyfikator URI

Parametry
summaryUri String : String reprezentujący identyfikator URI

Podsumowanie testu

public TestSummary (TestSummary.TypedString summary)

Parametry
summary TestSummary.TypedString

Metody publiczne

dodajKvEntry

public void addKvEntry (String key, 
        String value)

Parametry
key String

value String

dodajKvEntry

public void addKvEntry (String key, 
        TestSummary.TypedString value)

Parametry
key String

value TestSummary.TypedString

pobierzKvEntries

public getKvEntries ()

Zwroty

pobierz źródło

public String getSource ()

Zwroty
String

pobierz podsumowanie

public TestSummary.TypedString getSummary ()

Zwroty
TestSummary.TypedString

ustawŹródło

public void setSource (String source)

Ustaw źródło podsumowania, w przypadku gdy konsument chce zrealizować umowę z konkretnym producentem

Parametry
source String : String zawierający w pełni kwalifikowaną nazwę klasy Java źródła

zestawPodsumowanie

public void setSummary (TestSummary.TypedString summary)

Parametry
summary TestSummary.TypedString

zestawPodsumowanie

public void setSummary (String summary)

Parametry
summary String