Log dosyası

public class LogFile
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.result.LogFile


Kaydedilmiş bir günlük dosyası için meta verileri tutacak sınıf.

Özet

Kamu inşaatçıları

LogFile (String path, String url, LogDataType type)

Dosya yolu, URL ve LogDataType meta verileriyle bir LogFile oluşturun.

LogFile (String path, String url, boolean isCompressed, LogDataType type, long size)

Dosya yolu, URL ve LogDataType meta verileriyle bir LogFile oluşturun.

Genel yöntemler

String getPath ()

Mutlak yolu alın.

long getSize ()

Günlüğe kaydedilen dosyanın boyutunu alın.

LogDataType getType ()

Günlüğe kaydedilen dosyanın LogDataType alın.

String getUrl ()

Kaydedilen dosyanın erişilebileceği URL'yi alın.

boolean isCompressed ()

Dosyanın sıkıştırılıp sıkıştırılmadığını öğrenin.

boolean isText ()

Dosyanın metin olarak gösterilip gösterilmeyeceğini öğrenin.

Kamu inşaatçıları

Log dosyası

public LogFile (String path, 
        String url, 
        LogDataType type)

Dosya yolu, URL ve LogDataType meta verileriyle bir LogFile oluşturun.

parametreler
path String : Kaydedilen dosyanın mutlak yolu.

url String : Kaydedilen dosyanın erişilebileceği URL.

type LogDataType : Günlüğe kaydedilen dosyanın LogDataType .

Log dosyası

public LogFile (String path, 
        String url, 
        boolean isCompressed, 
        LogDataType type, 
        long size)

Dosya yolu, URL ve LogDataType meta verileriyle bir LogFile oluşturun. Sıkıştırılmış durumun açıkça ayarlanabildiği LogFile#LogFile(String, String, LogDataType) varyasyonu, çünkü bazı durumlarda dosyayı manuel olarak sıkıştırıyoruz, ancak izleme amacıyla orijinal türü korumak istiyoruz.

parametreler
path String : Kaydedilen dosyanın mutlak yolu.

url String : Kaydedilen dosyanın erişilebileceği URL.

isCompressed boolean : Dosyanın sıkıştırılmış olup olmadığı.

type LogDataType : Günlüğe kaydedilen dosyanın LogDataType .

size long : Günlüğe kaydedilen dosyanın bayt cinsinden boyutu.

Genel yöntemler

getPath

public String getPath ()

Mutlak yolu alın.

İadeler
String

getSize

public long getSize ()

Günlüğe kaydedilen dosyanın boyutunu alın.

İadeler
long

getType

public LogDataType getType ()

Günlüğe kaydedilen dosyanın LogDataType alın.

İadeler
LogDataType

getUrl

public String getUrl ()

Kaydedilen dosyanın erişilebileceği URL'yi alın.

İadeler
String

Sıkıştırılmış

public boolean isCompressed ()

Dosyanın sıkıştırılıp sıkıştırılmadığını öğrenin.

İadeler
boolean

metin

public boolean isText ()

Dosyanın metin olarak gösterilip gösterilmeyeceğini öğrenin.

İadeler
boolean