Çağrı ÖzetiYardımcısı

public class InvocationSummaryHelper
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.result.InvocationSummaryHelper


Dinleyici kümesi için TestSummary toplamak ve raporlamak için yardımcı sınıf

Özet

Genel yöntemler

static void reportInvocationEnded ( listeners, long elapsedTime) reportInvocationEnded ( listeners, long elapsedTime)
static void reportInvocationStarted ( listeners, IInvocationContext context) reportInvocationStarted ( listeners, IInvocationContext context)

Genel yöntemler

rapor ÇağırmaBitti

public static void reportInvocationEnded ( listeners, 
        long elapsedTime)

parametreler
listeners

elapsedTime long

raporÇağırmaBaşlatıldı

public static void reportInvocationStarted ( listeners, 
        IInvocationContext context)

parametreler
listeners

context IInvocationContext