LiczenieTestResultListener

public class CountingTestResultListener
extends TestResultListener

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.result.TestResultListener
com.android.tradefed.result.CountingTestResultListener


TestResultListener , który śledzi całkowitą liczbę testów według TestStatus

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CountingTestResultListener ()

Metody publiczne

int[] getResultCounts ()

Zwróć liczbę testów ZALICZONYCH, NIEKOMPLETNYCH, ZIGNORANOWANYCH itp.

int getTotalTests ()

Zwróć całkowitą liczbę wykonanych testów.

boolean hasFailedTests ()

Metoda pomocnicza służąca do określenia, czy wystąpił jakiś błąd (jeden z wyników: Incomplete, AssumptionFailure, Failure).

void testResult ( TestDescription test, TestResult result)

Konstruktorzy publiczni

LiczenieTestResultListener

public CountingTestResultListener ()

Metody publiczne

getResultCounts

public int[] getResultCounts ()

Zwróć liczbę testów ZALICZONYCH, NIEKOMPLETNYCH, ZIGNORANOWANYCH itp.

Zwroty
int[] tablica indeksowana przez TestStatus.ordinal(), która przechowuje liczbę testów z każdym statusem

getTotalTests

public int getTotalTests ()

Zwróć całkowitą liczbę wykonanych testów.

Zwroty
int

ma nieudane testy

public boolean hasFailedTests ()

Metoda pomocnicza służąca do określenia, czy wystąpił jakiś błąd (jeden z wyników: Incomplete, AssumptionFailure, Failure).

Zwroty
boolean

wynik testu

public void testResult (TestDescription test, 
                TestResult result)

Parametry
test TestDescription

result TestResult