Średni postprocesor

public class AveragePostProcessor
extends BasePostProcessor

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.postprocessor.BasePostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.AveragePostProcessor


Implementacja postprocesora obliczającego średnią z listy metryk.

Streszczenie

Pola

public static final String AVERAGE_KEY_TAG

Konstruktorzy publiczni

AveragePostProcessor ()

Metody publiczne

processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs) processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs) processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs)

Zaimplementuj tę metodę, aby wygenerować zestaw nowych metryk na podstawie istniejących metryk i dzienników.

Pola

ŚREDNIA_KEY_TAG

public static final String AVERAGE_KEY_TAG

Konstruktorzy publiczni

Średni postprocesor

public AveragePostProcessor ()

Metody publiczne

ProcessRunMetricsAndLogs

public  processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, 
                 runLogs)

Zaimplementuj tę metodę, aby wygenerować zestaw nowych metryk na podstawie istniejących metryk i dzienników. Należy zwrócić tylko nowo wygenerowane metryki i z unikalną nazwą klucza (nie są dozwolone żadne kolizje z istniejącymi kluczami).

Parametry
rawMetrics : zestaw surowych metryk dostępnych dla przebiegu.

runLogs : Zestaw plików dziennika dla uruchomienia testowego.

Zwroty
Zestaw nowo wygenerowanych metryk na podstawie metryk uruchomieniowych.