ITerribleFailureHandler

public interface ITerribleFailureHandler

com.android.tradefed.log.ITerribleFailureHandler


LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable) 'daki korkunç arızaları giderecek bir arayüz

Ayrıca bakınız:

Özet

Genel yöntemler

abstract boolean onTerribleFailure (String description, Throwable cause)

LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable) dosyasında korkunç bir hata oluştuğunda tetiklendi

Genel yöntemler

Korkunç Başarısızlık üzerine

public abstract boolean onTerribleFailure (String description, 
                Throwable cause)

LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable) dosyasında korkunç bir hata oluştuğunda tetiklendi

Parametreler
description String : meydana gelen korkunç başarısızlığın özeti

cause Throwable : (İsteğe bağlı) korkunç hatanın yığın izini içerir

İadeler
boolean başarıyla işlendiğinde doğru, aksi halde yanlış