ITerribleFailureHandler

public interface ITerribleFailureHandler

com.android.tradefed.log.ITerribleFailureHandler


LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable) korkunç hataları işlemek için bir arayüz

Ayrıca bakınız:

Özet

Herkese açık yöntemler

abstract boolean onTerribleFailure (String description, Throwable cause)

LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable) korkunç bir hata oluştuğunda tetiklendi

Herkese açık yöntemler

onTerribleFailure

public abstract boolean onTerribleFailure (String description, 
                Throwable cause)

LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable) korkunç bir hata oluştuğunda tetiklendi

Parametreler
description String : meydana gelen korkunç arızanın bir özeti

cause Throwable : (İsteğe bağlı) korkunç başarısızlığın yığın izini içerir

İadeler
boolean başarılı bir şekilde ele alındığında doğru, aksi takdirde yanlış