Rejestr ILog

public interface ILogRegistry
implements Log.ILogOutput

com.android.tradefed.log.ILogRegistry


Interfejs dla pojedynczego rejestratora ILogOutput , który multipleksuje i zarządza różnymi rejestratorami.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void closeAndRemoveAllLogs ()

Zamyka i usuwa wszystkie dzienniki zarządzane przez ten LogRegistry.

abstract void dumpLogs ()

Metoda diagnostyczna polegająca na zrzuceniu wszystkich dzienników do plików.

abstract void dumpToGlobalLog ( ILeveledLogOutput log)

Zrzuca całą zawartość rejestratora ILeveledLogOutput do dziennika globalnego.

abstract Log.LogLevel getGlobalLogDisplayLevel ()

Zwraca bieżący poziom dziennika dla dziennika globalnego

abstract void logEvent (Log.LogLevel logLevel, ILogRegistry.EventType event, args) logEvent (Log.LogLevel logLevel, ILogRegistry.EventType event, args)

Wywołaj tę metodę, aby zarejestrować zdarzenie z typu ze skojarzonymi informacjami na mapie.

abstract void registerLogger ( ILeveledLogOutput log)

Rejestruje rejestrator jako instancję do użycia w bieżącym wątku.

abstract void saveGlobalLog ()

Zapisuje całą zawartość globalnych rejestratorów do plików tmp.

abstract void setGlobalLogDisplayLevel (Log.LogLevel logLevel)

Ustaw wyświetlanie poziomu dziennika dla dziennika globalnego

abstract void unregisterLogger ()

Wyrejestrowuje bieżący program rejestrujący obowiązujący dla bieżącego wątku.

Metody publiczne

zamknij i usuń wszystkie dzienniki

public abstract void closeAndRemoveAllLogs ()

Zamyka i usuwa wszystkie dzienniki zarządzane przez ten LogRegistry.

zrzuć dzienniki

public abstract void dumpLogs ()

Metoda diagnostyczna polegająca na zrzuceniu wszystkich dzienników do plików.

dumpToGlobalLog

public abstract void dumpToGlobalLog (ILeveledLogOutput log)

Zrzuca całą zawartość rejestratora ILeveledLogOutput do dziennika globalnego.

Jest to przydatne w scenariuszach, w których wiadomo, że dane wyjściowe rejestratora nie zostaną zapisane na stałe, a mimo to chcesz, aby zawartość została gdzieś zapisana i nie została utracona.

getGlobalLogDisplayLevel

public abstract Log.LogLevel getGlobalLogDisplayLevel ()

Zwraca bieżący poziom dziennika dla dziennika globalnego

Zwroty
Log.LogLevel logLevel LogLevel którego chcesz użyć

zdarzenie dziennika

public abstract void logEvent (Log.LogLevel logLevel, 
        ILogRegistry.EventType event, 
         args)

Wywołaj tę metodę, aby zarejestrować zdarzenie z typu ze skojarzonymi informacjami na mapie. Czas wydarzenia jest dodawany automatycznie.

Parametry
logLevel Log.LogLevel : LogLevel do wydrukowania.

event ILogRegistry.EventType : ILogRegistry.EventType zdarzenia do zarejestrowania.

args : mapa argumentów, które należy dodać do wpisu dziennika, aby uzyskać więcej szczegółów na temat zdarzenia.

zarejestrujLoggera

public abstract void registerLogger (ILeveledLogOutput log)

Rejestruje program rejestrujący jako instancję do użycia w bieżącym wątku.

Parametry
log ILeveledLogOutput

zapiszGlobalLog

public abstract void saveGlobalLog ()

Zapisuje całą zawartość globalnych rejestratorów do plików tmp.

setGlobalLogDisplayLevel

public abstract void setGlobalLogDisplayLevel (Log.LogLevel logLevel)

Ustaw wyświetlanie poziomu dziennika dla dziennika globalnego

Parametry
logLevel Log.LogLevel : LogLevel do użycia

wyrejestrujLoggera

public abstract void unregisterLogger ()

Wyrejestrowuje bieżący program rejestrujący obowiązujący dla bieżącego wątku.