DryRunner

public final class DryRunner
extends Runner

Obiekt Java.lang.Object
org.junit.runner.Runner
com.android.tradefed.lite.DryRunner


Przejrzyste testy próbne zamiast ich faktycznego wykonywania.

Wymaga to obiektu opisu, aby wiedzieć, które testy sfałszować.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DryRunner (Description desc)

Konstruuje nowy DryRunner przy użyciu obiektu Opis

Metody publiczne

Description getDescription ()

void run (RunNotifier notifier)

Konstruktorzy publiczni

DryRunner

public DryRunner (Description desc)

Konstruuje nowy DryRunner przy użyciu obiektu Opis

Metody publiczne

pobierz opis

public Description getDescription ()

Zwroty
Description

uruchomić

public void run (RunNotifier notifier)

Parametry
notifier RunNotifier