TracingLogger

public class TracingLogger
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.invoker.tracing.TracingLogger


Her test çağrısı için izlemeyi yönetmeye yardımcı olan sınıf.

Özet

Kamu inşaatçıları

TracingLogger ()

Genel yöntemler

static ActiveTrace createActiveTrace (long pid, long tid)

Bir çağrı için aktif bir izleme oluşturur ve kaydeder.

static File finalizeTrace ()

İzlemeyi sonlandırın ve izlemeyi temizleyin.

static ActiveTrace getActiveTrace ()

Çağrı için geçerli etkin izlemeyi döndürür veya yoksa null değerini döndürür.

Kamu inşaatçıları

TracingLogger

public TracingLogger ()

Genel yöntemler

oluşturActiveTrace

public static ActiveTrace createActiveTrace (long pid, 
                long tid)

Bir çağrı için etkin bir izleme oluşturur ve kaydeder.

parametreler
pid long : Geçerli işlem kimliği

tid long : Geçerli iş parçacığı kimliği

İadeler
ActiveTrace

sonuçlandırmakTrace

public static File finalizeTrace ()

İzlemeyi sonlandırın ve izlemeyi temizleyin.

İadeler
File

getActiveTrace

public static ActiveTrace getActiveTrace ()

Çağrı için geçerli etkin izlemeyi döndürür veya yoksa null değerini döndürür.

İadeler
ActiveTrace