CloseableTraceScope

public class CloseableTraceScope
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.invoker.tracing.CloseableTraceScope


Kaynaklarla deneme yoluyla izleme bölümünün raporlanmasına izin veren kapsamlı bir sınıf

Özet

Kamu inşaatçıları

CloseableTraceScope (String category, String name)

Kapsamlı bir izlemeyi bildirin.

CloseableTraceScope (String name)

Yapıcı.

CloseableTraceScope ()

Konulardan kapsamı raporlamak için oluşturucu.

Genel yöntemler

void close ()

Kamu inşaatçıları

CloseableTraceScope

public CloseableTraceScope (String category, 
                String name)

Kapsamlı bir izlemeyi bildirin.

parametreler
category String : İşlemin kategorisi

name String : Bölümü raporlamak için kullanılan isim

CloseableTraceScope

public CloseableTraceScope (String name)

Yapıcı.

parametreler
name String

CloseableTraceScope

public CloseableTraceScope ()

Konulardan kapsamı raporlamak için oluşturucu.

Genel yöntemler

kapat

public void close ()