YerelHavuz

public class LocalPool
extends Object implements ITestsPool

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.invoker.shard.LocalPool


Yerel testler havuzunun uygulanması

Özet

Kamu inşaatçıları

LocalPool ( genericPool, tokenPool) LocalPool ( genericPool, tokenPool) LocalPool ( genericPool, tokenPool)

Genel yöntemler

IRemoteTest poll ( TestInformation info, boolean reportNotExecuted)

Yürütülecek bir sonraki testi sorgulayın.

ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Tüm cihazlarda çalıştırılması reddedilen testlerin listesini döndürür.

Kamu inşaatçıları

YerelHavuz

public LocalPool ( genericPool, 
         tokenPool)

parametreler
genericPool

tokenPool

Genel yöntemler

anket

public IRemoteTest poll (TestInformation info, 
        boolean reportNotExecuted)

Yürütülecek bir sonraki testi sorgulayın.

parametreler
info TestInformation

reportNotExecuted boolean

İadeler
IRemoteTest

pollRejectedTokenModule

public ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Tüm cihazlarda çalıştırılması reddedilen testlerin listesini döndürür.

İadeler
ITokenRequest