Detektor LastShard

public final class LastShardDetector
extends Object implements ITestInvocationListener

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.LastShardDetector


Podczas uruchamiania lokalnego fragmentowania czasami chcemy wykonać niektóre akcje tylko wtedy, gdy ostatni fragment osiągnie invocationEnded(long) . Ten reporter pozwala to wykryć.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

LastShardDetector ()

Metody publiczne

void invocationEnded (long elapsedTime)

Raportuje, że wywołanie zostało zakończone pomyślnie lub z powodu błędu.

boolean isLastShardDone ()

Zwraca True, jeśli ostatni fragment wywołał invocationEnded(long) .

Konstruktorzy publiczni

Detektor LastShard

public LastShardDetector ()

Metody publiczne

wywołanieZakończone

public void invocationEnded (long elapsedTime)

Raportuje, że wywołanie zostało zakończone pomyślnie lub z powodu błędu.

Zostanie automatycznie wywołany przez platformę TradeFederation.

Parametry
elapsedTime long : czas wywołania, który upłynął w ms

isLastShardDone

public boolean isLastShardDone ()

Zwraca True, jeśli ostatni fragment wywołał invocationEnded(long) .

Zwroty
boolean