CurrentInvocation.InvocationInfo

public static final enum CurrentInvocation.InvocationInfo
extends Enum< CurrentInvocation.InvocationInfo >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.invoker.logger.CurrentInvocation.InvocationInfo >
com.android.tradefed.invoker.logger.CurrentInvocation.InvocationInfo


Jakiś specjalny nazwany klucz, który zawsze będziemy wypełniać dla wywołania.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

CurrentInvocation.InvocationInfo WORK_FOLDER

Metody publiczne

String toString ()
static CurrentInvocation.InvocationInfo valueOf (String name)
static final InvocationInfo[] values ()

Wartości wyliczeniowe

FOLDER_PRACY

public static final CurrentInvocation.InvocationInfo WORK_FOLDER

Metody publiczne

doString

public String toString ()

Zwroty
String

wartość

public static CurrentInvocation.InvocationInfo valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
CurrentInvocation.InvocationInfo

wartości

public static final InvocationInfo[] values ()

Zwroty
InvocationInfo[]