TestInformation.Builder

public static class TestInformation.Builder
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.TestInformation.Builder


Builder do tworzenia instancji TestInformation .

Streszczenie

Metody publiczne

TestInformation build ()
TestInformation.Builder setDependenciesFolder (File dependenciesFolder)
TestInformation.Builder setInvocationContext ( IInvocationContext context)

Metody publiczne

zbudować

public TestInformation build ()

Zwroty
TestInformation

zestawZależnościFolder

public TestInformation.Builder setDependenciesFolder (File dependenciesFolder)

Parametry
dependenciesFolder File

Zwroty
TestInformation.Builder

setInvocationContext

public TestInformation.Builder setInvocationContext (IInvocationContext context)

Parametry
context IInvocationContext

Zwroty
TestInformation.Builder