ITestInvocation.ExitInformation

public static class ITestInvocation.ExitInformation
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.invoker.ITestInvocation.ExitInformation


Bir çağrı için bazı çıkış bilgilerini temsil eder.

Özet

Alanlar

public CommandRunner.ExitCode mExitCode

public Throwable mStack

Kamu inşaatçıları

ExitInformation ()

Alanlar

mÇıkışKodu

public CommandRunner.ExitCode mExitCode

mYığın

public Throwable mStack

Kamu inşaatçıları

Çıkış Bilgileri

public ExitInformation ()