IRescheduler

public interface IRescheduler

com.android.tradefed.invoker.IRescheduler


Bir yapılandırmayı gelecekteki yürütme için yeniden planlamak için arayüz.

Özet

Herkese açık yöntemler

abstract boolean rescheduleCommand ()

İleride çalıştırılmak üzere komutu yeniden planlayın.

abstract boolean scheduleConfig ( IConfiguration config)

Gelecekteki yürütme için bir yapılandırma planlar.

Herkese açık yöntemler

yeniden planlaCommand

public abstract boolean rescheduleCommand ()

İleride çalıştırılmak üzere komutu yeniden planlayın.

Komut, ICommandOptions#getLoopTime() saygı göstermeli ve komutu uygun gecikmeyle programlamalıdır.

İadeler
boolean komut başarıyla yeniden planlandıysa true . aksi takdirde false

schedConfig

public abstract boolean scheduleConfig (IConfiguration config)

Gelecekteki yürütme için bir yapılandırma planlar.

Parametreler
config IConfiguration : çalıştırılacak IConfiguration

İadeler
boolean yapılandırma başarıyla yeniden planlandıysa true . aksi takdirde false