ExecutionFiles.FilesKey

public static final enum ExecutionFiles.FilesKey
extends Enum< ExecutionFiles.FilesKey >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.invoker.ExecutionFiles.FilesKey >
com.android.tradefed.invoker.ExecutionFiles.FilesKey


Wyliczenie znanego klucza standardowego dla mapy.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

ExecutionFiles.FilesKey ADB_BINARY

ExecutionFiles.FilesKey HOST_TESTS_DIRECTORY

ExecutionFiles.FilesKey TARGET_TESTS_DIRECTORY

ExecutionFiles.FilesKey TESTS_DIRECTORY

Metody publiczne

static ExecutionFiles.FilesKey valueOf (String name)
static final FilesKey[] values ()

Wartości wyliczeniowe

ADB_BINARY

public static final ExecutionFiles.FilesKey ADB_BINARY

HOST_TESTS_DIRECTORY

public static final ExecutionFiles.FilesKey HOST_TESTS_DIRECTORY

TARGET_TESTS_DIRECTORY

public static final ExecutionFiles.FilesKey TARGET_TESTS_DIRECTORY

TESTS_DIRECTORY

public static final ExecutionFiles.FilesKey TESTS_DIRECTORY

Metody publiczne

wartość

public static ExecutionFiles.FilesKey valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
ExecutionFiles.FilesKey

wartości

public static final FilesKey[] values ()

Zwroty
FilesKey[]