UsbResetRunConfigKurtarma

public class UsbResetRunConfigRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.UsbResetRunConfigRecovery


Bir cihazın USB'sini sıfırlamak için bir komutu tetiklemeye izin ver

Özet

Kamu inşaatçıları

UsbResetRunConfigRecovery ()

Genel yöntemler

boolean shouldSkip ( IManagedTestDevice device)

Ekstra kontroller yaparak belirli bir cihazda kurtarma işlemini atlama şansı.

Kamu inşaatçıları

UsbResetRunConfigKurtarma

public UsbResetRunConfigRecovery ()

Genel yöntemler

atlamalı

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

Ekstra kontroller yaparak belirli bir cihazda kurtarma işlemini atlama şansı.

parametreler
device IManagedTestDevice : Kurtarma için düşünülen IManagedTestDevice .

İadeler
boolean Kurtarma işleminin atlanması gerekiyorsa doğrudur.