TraceCmdCollector

public class TraceCmdCollector
extends AtraceCollector

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.AtraceCollector
com.android.tradefed.device.metric.TraceCmdCollector


Test sırasında trace-cmd kullanarak izlemeleri toplayan ve bunları çağrıya kaydeden bir IMetricCollector .

Bu iz toplayıcı, test sırasında (güç testinde olduğu gibi) USB bağlantısının kesilmesine izin verir.

Sistem varsayılan aracı atrace, android'e özgü sysfs bayraklarını ayarlamak için bu toplayıcı ile birlikte kullanılır.

Android ile uyumlu bir izleme-cmd (https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rostedt/trace-cmd.git) ikili dosyası belirtilmelidir.

Bu, trace-cmd tarafından üretilen trace.dat biçimini (bkz. man 5 trace-cmd.dat) yükleyecektir.

Özet

Kamu inşaatçıları

TraceCmdCollector ()

Korumalı yöntemler

LogDataType getLogType ()
void startTracing ( ITestDevice device)
void stopTracing ( ITestDevice device)

Kamu inşaatçıları

TraceCmdCollector

public TraceCmdCollector ()

Korumalı yöntemler

getLogType

protected LogDataType getLogType ()

İadeler
LogDataType

startTracing

protected void startTracing (ITestDevice device)

parametreler
device ITestDevice

atar
DeviceNotAvailableException

StopTracing

protected void stopTracing (ITestDevice device)

parametreler
device ITestDevice

atar
DeviceNotAvailableException