TraceCmdCollector

public class TraceCmdCollector
extends AtraceCollector

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.AtraceCollector
com.android.tradefed.device.metric.TraceCmdCollector


IMetricCollector , który zbiera ślady podczas testu przy użyciu polecenia Trace-cmd i rejestruje je w wywołaniu.

Ten moduł zbierający ślady pozwala na odłączenie USB podczas testu (jak przy testowaniu zasilania).

Domyślne narzędzie systemowe, atrace, jest używane w połączeniu z tym modułem zbierającym w celu ustawienia flag sysfs specyficznych dla Androida.

Należy określić plik binarny trace-cmd (https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rostedt/trace-cmd.git) zgodny z systemem Android.

Spowoduje to załadowanie formatu trace.dat (patrz man 5 trace-cmd.dat) utworzonego przez trace-cmd.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TraceCmdCollector ()

Metody chronione

LogDataType getLogType ()
void startTracing ( ITestDevice device)
void stopTracing ( ITestDevice device)

Konstruktorzy publiczni

TraceCmdCollector

public TraceCmdCollector ()

Metody chronione

pobierz typ logu

protected LogDataType getLogType ()

Zwroty
LogDataType

rozpocznij śledzenie

protected void startTracing (ITestDevice device)

Parametry
device ITestDevice

Rzuca
DeviceNotAvailableException

zatrzymaj śledzenie

protected void stopTracing (ITestDevice device)

Parametry
device ITestDevice

Rzuca
DeviceNotAvailableException