Ekran GörüntüsüOnFailureCollector

public class ScreenshotOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.ScreenshotOnFailureCollector


Bir test durumu başarısız olduğunda ekran görüntüsünü yakalayacak ve kaydedecek toplayıcı.

Özet

Kamu inşaatçıları

ScreenshotOnFailureCollector ()

Genel yöntemler

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Bir test durumu başarısız olduğunda geri arama.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Bir test çalıştırması başlatıldığında geri arama.

Kamu inşaatçıları

Ekran GörüntüsüOnFailureCollector

public ScreenshotOnFailureCollector ()

Genel yöntemler

onTestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
                TestDescription test)

Bir test durumu başarısız olduğunda geri arama.

parametreler
testData DeviceMetricData : Test senaryosu için verileri tutan DeviceMetricData .

test TestDescription : Devam eden test TestDescription .

atar
DeviceNotAvailableException

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

Bir test çalıştırması başlatıldığında geri arama.

parametreler
runData DeviceMetricData : çalıştırma için verileri tutan DeviceMetricData .