MetricOption

public abstract @interface MetricOption
implements Annotation

com.android.tradefed.device.metric.MetricOption


@Test ile açıklama eklenmiş test yöntemleri için ek açıklama veya açıklama, aşağıdakiler için yararlı bazı ekstra parametrelerin belirlenmesine izin veren TestDescription ek açıklama listesinin parçasıysa:

Özet

Herkese açık yöntemler

String group ()

Bir grup adı tanımlar, aynı adla açıklanmış tüm yöntemler aynı grubun parçası olarak kabul edilecektir.

Herkese açık yöntemler

grup

public String group ()

Bir grup adı tanımlar, aynı adla açıklanmış tüm yöntemler aynı grubun parçası olarak kabul edilecektir. Varsayılan olarak veya ek açıklama belirtilmediğinde, yöntem varsayılan bir grubun parçası olarak kabul edilecektir. Birkaç grubun parçası olmak için virgülle ayrılabilir.

İadeler
String