DebugHostLogOnFailureCollector

public class DebugHostLogOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.DebugHostLogOnFailureCollector


Bir test senaryosu hatası oluştuğunda ana bilgisayar tarafındaki günlükleri toplayacak ve günlüğe kaydedecek toplayıcı.

Özet

Kamu inşaatçıları

DebugHostLogOnFailureCollector ()

Genel yöntemler

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Bir test durumu başarısız olduğunda geri arama.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Bir test çalıştırması başlatıldığında geri arama.

Kamu inşaatçıları

DebugHostLogOnFailureCollector

public DebugHostLogOnFailureCollector ()

Genel yöntemler

onTestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
                TestDescription test)

Bir test durumu başarısız olduğunda geri arama.

parametreler
testData DeviceMetricData : Test senaryosu için verileri tutan DeviceMetricData .

test TestDescription : Devam eden test TestDescription .

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

Bir test çalıştırması başlatıldığında geri arama.

parametreler
runData DeviceMetricData : çalıştırma için verileri tutan DeviceMetricData .