CihazSıfırlamaİşleyicisi

public class DeviceResetHandler
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.device.internal.DeviceResetHandler


Yardımcı program işleme genel olarak cihaz sıfırlama. Bunun yalnızca dahili olarak test koşum takımı için kullanılması amaçlanmıştır. Bu bir test sırasında çağrılmamalıdır.

Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceResetHandler ( IInvocationContext context)

Genel yöntemler

boolean resetDevice ( ITestDevice device)

Verilen cihazın çağrıları sıfırlanır.

Kamu inşaatçıları

CihazSıfırlamaİşleyicisi

public DeviceResetHandler (IInvocationContext context)

parametreler
context IInvocationContext

Genel yöntemler

cihazı sıfırla

public boolean resetDevice (ITestDevice device)

Verilen cihazın çağrıları sıfırlanır.

parametreler
device ITestDevice : Sıfırlanacak cihaz.

İadeler
boolean Sıfırlama başarılı olduysa doğru, değilse yanlış.

atar
DeviceNotAvailableException