OksijenUtil

public class OxygenUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.OxygenUtil


Oksijen servisiyle etkileşim için yardımcı program.

Özet

kamu inşaatçılar

OxygenUtil ()

OxygenUtil'in varsayılan kurucusu

Genel yöntemler

static long[] collectDeviceLaunchMetrics (File logDir)

Cihaz başlatıcı ölçümlerini vdl_stdout'tan toplayın.

static collectErrorSignatures (File logDir)

Günlüklerden hata imzalarını toplayın.

void downloadLaunchFailureLogs ( TargetSetupError error, ITestLogger logger)

Oxygen bir sanal cihazı başlatamadığında GCS'den hata günlüklerini indirin.

static LogDataType getDefaultLogType (String logFileName)

Adına göre bir günlük dosyasının günlük veri türünü belirleyin.

kamu inşaatçılar

OksijenUtil

public OxygenUtil ()

OxygenUtil'in varsayılan kurucusu

Genel yöntemler

CollectDeviceLaunchMetrics

public static long[] collectDeviceLaunchMetrics (File logDir)

Cihaz başlatıcı ölçümlerini vdl_stdout'tan toplayın.

parametreler
logDir File : uzak ana bilgisayardan alınan günlüklerin dizini.

İadeler
long[]

Hata İmzaları

public static  collectErrorSignatures (File logDir)

Günlüklerden hata imzalarını toplayın.

parametreler
logDir File : uzak ana bilgisayardan alınan günlüklerin dizini.

İadeler

indirLaunchFailureLogs

public void downloadLaunchFailureLogs (TargetSetupError error, 
                ITestLogger logger)

Oxygen bir sanal cihazı başlatamadığında GCS'den hata günlüklerini indirin.

parametreler
error TargetSetupError : Cihazı Oxygen hizmeti aracılığıyla kiralarken TargetSetupError oluştu.

logger ITestLogger : Dosyanın kaydedileceği ITestLogger

getDefaultLogType

public static LogDataType getDefaultLogType (String logFileName)

Adına göre bir günlük dosyasının günlük veri türünü belirleyin.

parametreler
logFileName String : Uzak günlük dosyasının adı.

İadeler
LogDataType Günlük dosyasının ilişkilendirdiği bir LogDataType . Adına göre günlük veri türü belirlenemezse, BİLİNMEYEN türü döndürür.