NestedDeviceStateMonitor

public class NestedDeviceStateMonitor
extends DeviceStateMonitor

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.device.NativeDeviceStateMonitor
com.android.tradefed.device.DeviceStateMonitor
com.android.tradefed.device.cloud.NestedDeviceStateMonitor


Sanallaştırılmış ortamın özelliklerini barındırmak için yuvalanmış cihaz üzerinde ekstra kontroller yürüten cihaz durumu izleyicisi.

Özet

Kamu inşaatçıları

NestedDeviceStateMonitor ( IDeviceManager mgr, IDevice device, boolean fastbootEnabled)

Korumalı yöntemler

boolean postOnlineCheck (long waitTime)

Çevrimiçi bir cihazda yapılacak ek kontroller

Kamu inşaatçıları

NestedDeviceStateMonitor

public NestedDeviceStateMonitor (IDeviceManager mgr, 
        IDevice device, 
        boolean fastbootEnabled)

parametreler
mgr IDeviceManager

device IDevice

fastbootEnabled boolean

Korumalı yöntemler

postÇevrimiçiKontrol

protected boolean postOnlineCheck (long waitTime)

Çevrimiçi bir cihazda yapılacak ek kontroller

parametreler
waitTime long : vazgeçmeden önce beklenecek süre ms cinsinden

İadeler
boolean waitTime sona ermeden önce kontroller başarılı olursa true . aksi halde false

atar
DeviceNotAvailableException