CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry

public static class CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry


Reprezentacja znanego wpisu dziennika dla urządzeń zdalnych.

Streszczenie

Pola

public String logName

public String path

public LogDataType type

Pola

nazwa dziennika

public String logName

ścieżka

public String path

typ

public LogDataType type